Bộ 2 nồi thép carbon tráng men đáy từ cao cấp 18-20cm (hoa văn ngẫu nhiên)

450.000

Bộ 2 nồi thép carbon tráng men đáy từ cao cấp 18-20cm (hoa văn ngẫu nhiên)

450.000