Để thay đổi thông tin tài khoản, sau khi đăng nhập vào hệ thống quý khách vui lòng đưa chuột vào phần tài khoản, click vào nút tài khoản hoặc nhấn trực tiếp vào link này : Thông tin tài khoản

Trong phần tài khoản sẽ bao gồm nhiều thông tin về tài khoản của quý khách, vui lòng nhấn vào từng mục cần thay đổi bao gồm :

  • Quản lí hệ thống : Đây là mục riêng để quản lí tài khoản hoa hồng của quý khách
  • Bảng điều khiển : Thông tin chung về tài khoản
  • Đơn hàng: Bao gồm các đơn hàng đã đặt, đã hoàn thành hoặc đang xử lí, quý khách vui lòng nhấn vào từng đơn để xem chi tiết
  • Địa chỉ : Sổ địa chỉ giao hàng, quý khác có thể vào đây để thay đổi địa chỉ nhận hàng để có thể thanh toán nhanh ở những đơn hàng tương lai mà ko cần phải nhập lại địa chỉ
  • Thông tin tài khoản: Thay đổi thông tin về tài khoản bao gồm Họ tên, Username, Email và mật khẩu
    Đăng xuất : Đăng xuất ra khỏi tài khoản hiện tại

Thông tin tài khoản: Quý khách nhập thông tin tài khoản cần thay đổi tại đây, bỏ trống ô mật khẩu nếu ko cần thay đổi, sau đó nhấn Lưu Thay Đổi.

Đơn Hàng: đây là phần quản lí đơn hàng hiện tại đang trong quá trình chờ xử lí hoặc đơn hàng đã hoàn thành, để có thể xem lại chi tiết thông tin đơn hàng quý khách vui lòng bấm vào từng đơn hàng trong phần này:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *